Information

Tävlingen, Billingen Enduro Challenge, arrangeras enligt SVEMO regler och arrangör är FMCK Skövde.
Organisationskommitté
Robert Svensson, Jesper Eriksson, Peter Tapper och Jonas Carmbrant.

Svemo supervisor
Per Lennerman

Tävlingsledare
Robert Svensson, Säter Falkabo 1, 541 91 SKÖVDE
E-post: robert.svensson@svemo.se

Säkerhetschef
Alf Andersson

Miljöansvarig
Claes Pettersson

Pressansvarig
Katarina Ljung
E-post: press@fmckskovde.se

Tävlingens art
Endurotävling typ 2, varvlopp. Öppen för såväl registrerade som ej registrerade mc. Ej mc-körkortskrav.

Upplysningar
Via e-post info@billingenendurochallenge.se alternativt info@fmckskovde.se eller Jesper Eriksson 0708 – 85 59 50