Skip to content

Seedningen av BECs tredje heat

Seedningen av BECs tredje heat är nu klar. Då publiceringen är efter den tidpunkt som anges i TR förlängs tiden då hemställan om ändringar kan göras fram till 24/7 klockan 15:00. Slutgiltig seedningslista kommer att publiceras 24/7 klockan 18:00.