Skip to content

SEW2021 – Dynghål på VM i Skövde

Se och lyssna till Skövde Enduro Weeks projektledare Jesper Eriksson intervjua FMCK Skövdes funktionärer, ordförande Peter Tapper, vice ordförande Peter Damgren, Hans Perströmer och Bosse Tapper efter en tur längs VM spåret i Skövde.